طرحی نو، در سیر مطالعاتی منابع رجالی امامیه

نویسنده

استادیار گروه علوم حدیث و عضو هیئت علمی دانشگاه قرآن و حدیث

چکیده

نوشتار پیش‌رو با هدف «ارائه یک طرح کلی در سیر مطالعاتی کتاب‌های رجالی امامیه» در مقام پاسخ به این مسأله است که علاقمندان به دانش رجال برای دستیابی به مباحث این دانش و نیل به مراحل کارشناسی و یا تسلط، باید چه سیر مطالعاتی را در این حوزه طی کنند؟ برای پاسخ به این پرسش افزون‌بر «سیر مطالعاتی پژوهش محور دانش رجال شیعه» که پیشتر ارائه شده، طرحی متفاوت با اهدافی جدید، نگاشته شده است. در این طرح، ضمن رعایت سیر منطقی منابع به نکاتی چون تنوع در نویسندگان و در نظر گرفتن سطح و جایگاه گوناگون کتاب‌ها، تألیفات رجالی برای مطالعه در دو سطح مقدماتی (آشنایی) و پیشرفته (تسلّط و تخصص) با اهداف گوناگون معرفی شده‌اند. هر سطح نیز در پنج مرحله - شناخت تعاریف، شناخت منابع رجالی، شناخت الفاظ رجالیان، شناخت مبانی جرح و تعدیل و شناخت فرایند بررسی سند دسته‌بندی شده است. بنابراین علاقمندان به این دانش در پنج گام نخست، با تمام مباحث این دانش آشنا و در پنج گام پسینی می‌توانند به تسلط در دانش رجال دست یازند.

کلیدواژه‌ها