بررسی شخصیت حبابه والبیه در منابع روایی و رجالی شیعه.

نویسنده

مرکز تخصصی علوم حدیث حوزه علمیه قم، سطح 3

چکیده

حبابه والبیه یکی از صحابه ائمه^ بوده که در روایات و در منابع رجالی، شخصیت ایشان مورد مدح و ستایش قرار گرفته است و معجزاتی توسط ائمه معصومین^ نسبت به ایشان اتفاق افتاده و طبق روایات، دارای عمر طولانی بوده و هشت امام معصوم را درک نموده است و نکته حائز اهمیت اینکه این روایات و معجزات در منابع معتبر شیعه مانند محاسن برقی، بصائر الدرجات، کافی، کمال‌الدین و... نقل گردیده است. اما شخصیت حبابه و روایات پیرامون او مورد غفلت واقع شده و پژوهشی شایسته در این موضوع انجام نگرفته است، در این پژوهش قصد داریم شخصیت ایشان را از منظر روایات و کلمات رجالیون بررسی کنیم. این پژوهش از حیث روش تحقیق، کتابخانه‌ای و از جهت داده پردازی، توصیفی و تحلیلی است. نتیجه پژوهش حاضر گویای طول عمر حبابه طبق احادیث (بیش از 200 سال) و جایگاه والای او نزد معصومین^ و صدور چندین معجزه از ائمه^  نسبت به او، می‌باشد