بررسی رویکرد رجالی شیخ صدوق(ره) با تأکید بر آثارحدیثی ‌‌ایشان

نویسنده

مدرس حوزۀ علمیه قم، ایران؛

چکیده

بسیاری از اطلاعات دربارۀ انظار و آرای علمی اندیشمندان پیشین شیعه را می‌‌توان در لابه‌لای نگاشته‌‌هایشان به‌دست آورد. شیخ صدوق محمد بن علی بن بابویه، از جمله اندیشمندانی است که به‌جهت تعدد آثار ارزشمندشان به روش‌‌های ابتکاری و نو در موضوعات مختلف دانش‌‌های اسلامی، اطلاعات علمی فراوانی در لابه‌لای نگاشته‌هایشان قابل دست‌یابی است. در دسترس‌نبودن آرای رجالی شیخ صدوق& همواره مورد توجه اندیشمندان و رجالیان قرار گرفته، اما به‌دلایلی مانند از بین‌رفتن و با ناپدیدشدن بسیاری از نگاشته‌‌های ایشان، این موضوع قابل بحث و بررسی بوده است. مرحوم صدوق افزون بر سند و یا مصدر، مجموعه عوامل قرائن و شواهد را برای وثوق و اعتماد به احادیث را در نظر داشته است. این نوشتار، تلاش دارد با بهره‌‌گیری از آثار حدیثی ایشان و لابه‌لای توضیحات و تذییلات متنوع ذیل برخی احادیث از جمله نقد سندی و یا اشارات رجالی به معرفی آرای رجالی این شخصیت حدیثی  در ضمن بیان موردی از آنها اشاره نماید.

کلیدواژه‌ها