آثار ولایت اهل‌بیت(ع) در زندگی اخروی انسان از منظر زیارت جامعه کبیره

نویسندگان

1 طلبه دکتری علوم حدیث تطبیقی، مجتمع آموزش عالی قرآن و حدیث، جامعة المصطفی ص العالمیه، قم، ایران،

2 استاد یار جامعه المصطفی العالمیه

چکیده

ولایت اهل‌بیت^ اصل و اساس دین اسلام و از مهم‌ترین آموزه‌های عقیدتی آن و مورد تأیید و تأکید خدا و پیامبران و اهل‌بیت^ است. آیات قرآن، روایات ائمه و همچنین زیارت جامعه کبیره که از امام هادی× صادر شده، ارزش ولایت را بیان کرده و به ولایت‌پذیری اهل‌بیت^ امر فرموده و به برکت قبولی آن آثار دنیوی و اخروی انسان را ترسیم نموده‌اند. به همین جهت، هدف تدوین این مقاله در پاسخ به این سوال که آثار ولایت اهل‌بیت^ در زندگی اخروی انسان از منظر زیارت جامعه کبیره چیست؟ با روش توصیفی تحلیلی و گردآوری اطلاعات از طریق کتابخانه‌ای به یادکرد این آثار و تحلیل چگونگی ترتب این آثار در اثر التزام به ولایت اهل‌بیت^ می‌پردازد. نتایج این پژوهش آثار ولایت اهل‌بیت^ در زندگی اخروی انسان مواردی همچون «کفاره گناهان به برکت قبولی ولایت بندگان مقرب الهی^»، «مورد شفاعت قرار گرفتن در روز جزا»، «پذیرفته شدن اعمال و عبادات در اثر ولایت خاندان پیامبر اکرم|»، و «ورود به بهشت الهی در پرتو ولایت»، از زیارت جامعه کبیره استخراج شده و ادله عقلی و نقلی این آثار مورد تحلیل و تببین قرار گرفته است.
 

کلیدواژه‌ها