ویژگی‌های استکبار بیرونی در قرآن و حدیث

نویسنده

طلبه سطح چهار، مرکز تخصصی حدیث، حوزه علمیه قم، ایران؛

چکیده

قرآن کریم و روایات اهل‌بیت موضوع استکبار را با تکرار فراوان و مصادیق متعدد مطرح کرده‌اند. مستکبران و گردنکشان عالم برخوردار از ویژگی‌ها و صفاتی هستند که لازم است این صفات شناخته شود تا شناخت آنها سهل‌تر و مبارزه با آنها و اقدامات آنها مدیریت بهتری شود. هدف این تحقیق، شناساندن اقدامات و خصائص اصلی زورمداران متکبر است. بررسی آیات و روایات و سیره اهل‌بیت و مطالعه اقدامات و توطئه‌های دولت‌های استکباری تاریخ مثل فرعون، قریش و معاویه و... مأموریت این پژوهش بوده است. جمع‌آوری این ویژگی‌ها در یک تحقیق و استفاده از آیات، روایات، سیره و تاریخ از نوآوری‌های این مقاله شمرده می‌شود. پیمان‌شکنی، تحقیر ملت‌ها، خشونت و دروغ‌گویی از ویژگی‌هایی است که در این پژوهش بررسی می‌شوند.
 

کلیدواژه‌ها