دوره و شماره: دوره 12، شماره 2 - شماره پیاپی 23، اسفند 1400 
تکمله‌های ادعایی نهج‌البلاغه

صفحه 51-71

نفیسه دست پروری؛ سیدمحمدکاظم طباطبایی