دوره و شماره: دوره 14، شماره 1 - شماره پیاپی 26، شهریور 1402، صفحه 7-251 
باز‌پژوهی عوامل پیدایش إضمار در احادیث امامیه

صفحه 85-112

احسان سرخه ای؛ سید محمدحسین شاه ولایتی